Projektowanie oświetlenia

Potrzebujesz dobrać oświetlenie do pomieszczeń czy terenów zewnętrznych, czy też oświetlenie awaryjne?       

My wykonamy projekt oświetlenia. Jeżeli trzeba dokonamy wizji lokalnej. Na podstawie wieloletnich doświadczeń doradzimy najbardziej optymalne rozwiązania tak pod względem jakości światła jak i funkcjonalności dbając jednocześnie o efektywność energetyczną.

Jeżeli potrzebujesz doradztwa, nadzoru inwestorskiego w zakresie już prowadzonych inwestycji w obszarze oświetlenia jak i innych obszarach związanych z inwestycjami budowlanymi skontaktuj się.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w nadzorze i zarządzaniu dużymi obiektami przemysłowo -biurowymi możemy zaproponować racjonalne rozwiązania.

Obok, przykład wizualizacji dynamicznej dla projektu oświetlenia terenu zewnętrznego, poniżej widok terenu zewnętrznego “z lotu ptaka” 

Obok, widok z “lotu ptaka” – oświetlenie terenu zewnętrznego (powyżej wizualizacja dynamiczna)

Skarbimierzyce – teren